Индивидуален подход към всеки правен казус »

Адвокатски услуги в град София от адвокат Стела Христоскова

Сфери на юридическа дейност

Търговско и корпоративно право

Търговско и корпоративно право

Подготовка на документи за учредяване и регистрация на търговски дружества – ЕООД, ООД, АД, СД, КД, търговски представителстваи други.

Вещно право

Вещно право

Правно обслужване, писмени становища, цялостно изготвяне на документи за изповядване на сделки с недвижими имоти в Република България.

Облигационно право

Облигационно право

Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове облигационни договори като Предварителни договори; покупко-продажба на имоти и движими вещи.

Трудово право

Трудово право

Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди, протоколи, решения и други.

Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Подготовка на брачни договори и вписването им в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите. Подготовка на документи за развод.

Застрахователно право

Застрахователно право

Юридическа консултация за действията, които можете да предприемете за получаване на обезщетение от застрахователна компания и други.

Граждански процес, вземания, длъжници

Граждански процес, вземания, длъжници

Представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове.

Административно право и процес

Административно право и процес

Консултации и становиша по административни производства – изготвяне на искови молби и жалби.

Имиграционно право

Имиграционно право

Документи за кандидатстване на визи C и D и за продължително и постоянно пребиваване на чужденци в България.

Адвокат Стела Христоскова - принципи на работа

Основният принцип, който следвам при осъществяване на ценовата си политика за предоставяните юридически консултации и услуги, е прилагането на гъвкав и съобразен с индивидуалните нужди на всеки клиент подход, както и преференциални цени при дългосрочно обслужване и сътрудничество.

черно бяла снимка на статуята на Темида, която държи меч и везна

ОТПРАВЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ

ОТЗИВИ

„С адвокат Стела Христоскова работя успешно от края на 2018-а година. Препоръчвам нейните услуги. Изключително компетентен и коректен професионалист, на когото може да се разчита.“

SEOble Ltd. logo square

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ