Правна консултация се предлага, както в кантората, така и по телефона или по електронната поща на адвокат Стела Христоскова

Цените са съобразени с Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

  1. за устна консултация в кантората и справка на исково и изпълнително дело – 50 лева;
  2. за писмена консултация – 100 лева;
  3. за проучване на дело с даване на мнение по него – 300 лева;
  4. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека и извънсъдебна спогодба – възнагражденията са съобразени според материалния интерес;
  5. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела без определен материален интерес – 400 лева;
  6. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен материален интерес възнагражденията са съобразени с Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.
черно бяла снимка на статуята на Темида, която държи меч и везна

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.

 

Кантората не работи дела на резултативен хонорар. Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на договор и пълномощно за оказване на правна помощ и съдействие.

 

Кантората приема разсрочено плащане само когато се касае за процесуално представителство по дела, като последната вноска се заплаща най-късно до първо заседание по делото.

Адвокатските хонорари можете да заплащате в брой в кантората
или на следната банкова сметка:

IBAN: BG 55 UNCR 70001523290087

Стела Цветкова Христоскова

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ