Адвокатски услуги от сферата на застрахователното право

• Юридическа консултация за действията, които можете да предприемете за получаване на обезщетение от застрахователна компания при настъпило застрахователно събитие.

 

• Изготвяне на писмени възражения за доплащане до застраховател, изплатил занижено обезщетение, срещу постановен от застрахователя отказ за изплащане на застрахователно обезщетение.

 

• Изготвяне на писмена претенция за получаването на справедливо обезщетение.

 

• Правна защита и представителство пред съда по дело срещу застраховател.