Адвокатски услуги от сферата на имиграционното право

Документи за кандидатстване на визи C и D и за продължително и постоянно пребиваване на чужденци в България.

 

• Консултация относно възможните законови основания за продължително или постоянно пребиваване в България или други страни в ЕС.

 

• Подготовка на необходимите документи за разрешение за работа в България.

 

• Подготовка на необходимите документи за получаване виза C и Д.

 

• Подготовка на документи за продължително или постоянно пребиваване на чужденци извън ЕС, членове на семейство на български гражданин или на граждани на ЕС.

 

• Регистрация на търговско представителство на чуждестранна фирма в Българска Търговско – Промишлената Палата и Регистър Булстат.

 

• Предоставяне на необходимата помощ и логистика за снабдяване на всякакви документи издадени в България и необходими за производството по предоставяне на виза или разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

 

• Подготовка на необходимите документи за кандидатстване на чужденци за българско гражданство в Министерство на правосъдието.