Адвокатски услуги, свързани с трудово право

• Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други.

 

• Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения.

 

• Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения,  реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност.

 

• Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове.

 

• Искове при незаконни уволнения пред съда, неплащане на трудови възнаграждение и обезщетения и други трудови спорове.