Адвокатски услуги, свързани с административно право и процес

• Консултации и становища по административни производства – изготвяне на искови молби и жалби.

 

• Обжалване по административен и съдебен ред на Индивидуални административни актове и откази от издаването на такива.

 

• Възразяване и Обжалване на Наказателни постановления по реда на ЗАНН.